Forma™ 7000系列 -40℃立式低温冰箱

Forma™ 7000系列 -40℃立式低温冰箱

Thermo Scientific™ Forma™ 7000 系列 -40°C 立式超低温冰箱为您的样品提供可靠地日常超低温保护,可在 -10 至 -40°C 的应用中对样品提供绝佳的保护。

产品型号: 7400V  产地:进口   价格: 询价    点击数:643

Thermo Scientific Performance HC超低温冰箱

Thermo Scientific Performance HC超低温冰箱

Thermo Scientific Performance HC 系列超低温冰箱是原 Performance 系列的升级版,经济实惠,卓越设计

产品型号: FDE30086FV  产地:美国   价格: 询价    点击数:744

Forma™ 89000 系列超低温冰箱

Forma™ 89000 系列超低温冰箱

产品型号: 8960086V  产地:美国   价格: 询价    点击数:816

1