Basic Fibroblast Growth Factor, human (hbFGF)-常用生化试剂-试剂-生物在线
Basic Fibroblast Growth Factor, human (hbFGF)

Basic Fibroblast Growth Factor, human (hbFGF)

商家询价

产品名称: Basic Fibroblast Growth Factor, human (hbFGF)

英文名称: Basic Fibroblast Growth Factor, human (hbFGF)

产品编号: 11123149001

产品价格: 0

产品产地: roche

品牌商标: 罗氏

更新时间: null

使用范围: null

上海基星生物科技有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 上海市宝山区友谊路1506号东智广场1109室
  • 邮编 : 201900
  • 所在区域 : 上海
  • 电话 : 138****5983
  • 传真 : 021-50801884
  • 邮箱 : 342786402@qq.com