Anti-MAP Kinase 1/2 (Erk1/2) Rabbit pAb-抗体-抗体-生物在线
Anti-MAP Kinase 1/2 (Erk1/2) Rabbit pAb

Anti-MAP Kinase 1/2 (Erk1/2) Rabbit pAb

商家询价

产品名称: Anti-MAP Kinase 1/2 (Erk1/2) Rabbit pAb

英文名称: Anti-MAP Kinase 1/2 (Erk1/2) Rabbit pAb

产品编号: KC-5E01

产品价格: null

产品产地: 上海

品牌商标: 康成生物

更新时间: null

使用范围: W, IHC, F

上海康成生物工程有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 上海市宜山路700号C2栋3楼 (200233)
  • 邮编 : 200233
  • 所在区域 : 上海
  • 电话 : 00
  • 传真 : 021-64452021
  • 邮箱 : wangyanling@kangchen.com.cn;market@kangchen.com.cn