Kaliotoxin 1-37 多肽合成-蛋白纯化-试剂-生物在线
Kaliotoxin 1-37 多肽合成

Kaliotoxin 1-37 多肽合成

商家询价

产品名称: Kaliotoxin 1-37 多肽合成

英文名称: Kaliotoxin 1-37

产品编号: 1937-1-14

产品价格: 0

产品产地: 中国

品牌商标: chinapeptides

更新时间: 2024-05-21T10:36:24

使用范围: null

上海强耀生物科技有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 中国上海市浦东新区川沙路5600弄8号楼
  • 邮编 : 201203
  • 所在区域 : 上海
  • 电话 : 150****2694
  • 传真 : 021-50795728转分机
  • 邮箱 : cps027@chinapeptides.net

Gly-Val-Glu-Ile-Asn-Val-Lys-Cys-Ser-Gly-Ser-Pro-Gln-Cys-Leu-Lys-Pro-Cys-Lys-Asp-Ala-Gly-Met-Arg-Phe-Gly-Lys-Cys-Met-Asn-Arg-Lys-Cys-His-Cys-Thr-Pro