10 × Universal Primer Mix(UPM)-PCR/RT-PCR/qPCR-试剂-生物在线
10 × Universal Primer Mix(UPM)

10 × Universal Primer Mix(UPM)

商家询价

产品名称: 10 × Universal Primer Mix(UPM)

英文名称: 10 × Universal Primer Mix(UPM)

产品编号: RA102

产品价格: 0

产品产地: 江苏省南京

品牌商标: 诺唯赞(Vazyme)

更新时间: null

使用范围: null

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
  • 联系人 :
  • 地址 : 南京市经济技术开发区红枫科技园C2栋
  • 邮编 : 210000
  • 所在区域 : 江苏
  • 电话 : 17372772095
  • 传真 : 025-84365976
  • 邮箱 : wangminwen@vazyme.com

10 × Universal Primer Mix (UPM)

本产品为HiScript-TS 5/3 RACE Kit (Vazyme #RA101)的10 × Universal Primer Mix(UPM)组分。

组分

RA102

10 × Universal Primer Mix(UPM)

100rxn

-30 ~ -15°C保存,干冰运输。